Bëhu me Apple Watch apo fito shpërblime tjera, me pak klikime

A kishe dashtë me fitu një Apple Watch? Mos e le me t’ikë për pak!

Bëhu pjesë e lojës shpërblyese të IBAS dhe hyr në garë për të fituar këtë orë të mençur apo njërin nga 10 shpërblimet në vlerë prej 20 EUR!

Për të marr pjesë në këtë lojë shpërblyese, ju duhet të:

  • 1. Hapni llogarinë në IBAS (online) dhe vërtetoni identitetin
  • 2. Pëlqeni faqen
  • 3. Shpërndani postimin (postimi duhet të jetë publik)

Për hapjen e llogarisë në IBAS, së pari duhet ta shkarkoni aplikacionin në:

Nëse ju duhet ndihmë për hapjen e llogarisë, na kontaktoni në rrjetet sociale apo në numrin 038600300.

Loja përfundon më 30 nëntor 2021.