hamburgerImg

IBAN të Kosovës për individë, biznese dhe OJQ

Falë avancimit të legjislacionit nga Banka Qendrore e Kosovës, IBAS ka filluar dhënien e numrit ndërkombëtar të llogarisë bankare (IBAN) për individët, bizneset dhe OJQ. Të gjithë IBAN që lëshohen nga IBAS janë pa pagesë të mirëmbajtjes dhe ofrojnë pranimin ose dërgimin e parave në cilëndo llogari bankare brenda apo jashtë vendit. Krahas llogarisë bankare […]

Pass-through eWallet është trashëgimia e radhës nga IBAS

Shpesh kemi përjetuar situata të bezdisshme kur duhet të kryejmë një pagesë në një institucion publik ose privat dhe gjendemi në një situatë ku, ose nuk kemi mundësi pagese elektronike, ose nuk kemi para të gatshme, ose nuk i kemi informatat e nevojshme për të kryer pagesën përmes bankimit elektronik (eBanking) ose bankimit mobil (mBanking). […]

Ekskluzive në IBAS: Merr 500 Euro pa interes brenda sekondit!

A keni dëgjuar për mundësinë më të fundit që ofron IBAS për klientët e saj? Nëse historia juaj kreditore është e kategorisë A në Regjistrin Kreditor të Kosovës, jeni vetëm një klikim larg për të marrë 500 euro pa interes për tre muaj! Ky është avantazhi ynë i ri i produktit Bli Tani, Paguaj Më […]

IBAS dhe rTrust në Qendër të Vëmendjes në AmCham Expo Space!

IBAS, në bashkëpunim të ngushtë me rTrust, u shfaq si partner i dalluar në ngjarjen AmCham Expo Space, organizuar në bashkëpunim me FLORIGallery dhe Prishtina Mall gjatë muajit që shënon përvjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. IBAS prezantoi inovacionin e fundit – shërbimin e kredive me nënshkrim elektronik, i mundësuar nga platforma […]

Thank you for choosing IBAS for your banking needs!

We're thrilled to welcome you on board. In compliance with regulatory requirements, we kindly request you to download our app and commence the KYC/KYB process, which is a legal prerequisite for opening a banking account.

The process is straightforward and comes with the necessary guidance.

Experience Innovative Banking and Attractive Solutions (IBAS) to the fullest!

Choose the store for downloading the application.

Dear applicant,

We are happy to inform you that you applied successfully. Our team will contact you soon and will let you know for the next steps.

I/E nderuar,

Jemi të lumtur t'ju informojmë se keni aplikuar me sukses. Ekipi ynë do t'ju kontaktojë së shpejti dhe do t'ju njoftojë për hapat e ardhshëm.

We regret to inform you that your application was not successful. This outcome could be attributed to technical issues or internet interruptions. We encourage you to consider reapplying at a later time. Until the issue is resolved, please contact us through Facebook, Instagram, in our app, or call us at 038600300. Thank you for right understanding.

Me keqardhje ju informojmë se aplikimi juaj nuk ishte i suksesshëm. Ky rezultat mund t'i atribuohet çështjeve teknike ose ndërprerjeve të internetit. Ne ju inkurajojmë të konsideroni riaplikimin në një kohë të mëvonshme. Deri sa të zgjidhet çështja, ju lutemi na kontaktoni përmes Facebook-ut, Instagram-it, në aplikacionin tonë, ose na telefononi në 038600300. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj.