hamburgerImg

IBAS — The most innovative FinTech in Western Balkans stages 59% Growth

We’re thrilled to share some incredible news with our valued customers and partners! 2023 was a phenomenal year for IBAS, marked by a staggering 59% business growth compared to 2022. This exceptional achievement solidifies our position as the most successful fintech institution the Western Balkans. A Vision RealizedIBAS was born in 2019, fueled by a […]

Pse kompania juaj duhet të emetojë obligacione?

Në tregun konkurrues të sotëm, kompanitë janë vazhdimisht në kërkim të mënyrave për t’u rritur. Një mundësi e rritjes së kapitalit është përmes emetimit të obligacioneve. Sidoqoftë, deri më sot, kjo formë e financimit, në Kosovë nuk i është mundësuar biznesit privat. Kjo në mungesë të legjislacionit për tregjet e kapitalit. Por, kjo nuk i […]

Paul Wild Appointed Chairman of the Board at IBAS

We are happy to announce a significant and strategic addition to the leadership team at IBAS. Mr. Paul Wild has been appointed as the Chairman of the Board, after his approval by the Central Bank of Kosovo. This appointment marks a pivotal moment for IBAS, as we welcome a leader with a wealth of experience […]

IBAS – A Remarkable Visit to the University of Pristina

In a significant outreach effort, PBC Group, alongside its innovative financial services platform IBAS, recently visited the University of Pristina to engage and educate the students about the remarkable world of financial services. This educational endeavor was a part of the ongoing commitment of PBC Group to share its expertise with the academic community. Mr. […]

IBAS: Embracing Pink for Breast Cancer Awareness

October is Breast Cancer Awareness Month, a time when communities worldwide unite to promote awareness and support for those affected by breast cancer. At IBAS, we’re proud to join this global cause. Why Breast Cancer Awareness Matters: Breast Cancer Awareness Month is significant for several reasons: Early Detection: Encouraging early screenings and awareness saves lives […]

IBAS – Inovacione të njëpasnjëshme, e gjitha që duhet të dini

IBAS po vazhdon me rritje të vazhdueshme, duke i ofruar përdoruesve qasje shumë të lehtë në financat e tyre. Përdoruesit, tashmë gëzojnë përfitime nga më të ndryshmet, mirëpo nëse nuk jeni akoma përdorues i IBAS, shkarkoni aplikacionin dhe eksploroni shërbimet të cilat bëjnë jetën tuaj të përditshme, më të lehtë. Shkarko aplikacionin këtu:App Store: https://apps.apple.com/us/app/ibas/id1512391343Play […]

Commercial receipts, their types, advantages and disadvantages

What are commercial receipts?A commercial paper is a short-term, unsecured debt instrument issued by businesses. It is usually used to finance short-term obligations such as wages, accounts payable, and inventory or goods for sale (Baklanova, et al., 2020). The commercial receipt specifies an amount of money that must be returned by a certain date (maturity). […]

Securities and their financial importance

Securities are exchangeable and tradable financial instruments used to raise capital in public and private markets. Commercial companies or companies as they are known in the jargon use financial instruments for raising capital for investment purposes. According to Kosovo legislation, there are three types of securities: shares, which provide the holders with ownership rights in […]

Thank you for choosing IBAS for your banking needs!

We're thrilled to welcome you on board. In compliance with regulatory requirements, we kindly request you to download our app and commence the KYC/KYB process, which is a legal prerequisite for opening a banking account.

The process is straightforward and comes with the necessary guidance.

Experience Innovative Banking and Attractive Solutions (IBAS) to the fullest!

Choose the store for downloading the application.

Dear applicant,

We are happy to inform you that you applied successfully. Our team will contact you soon and will let you know for the next steps.

I/E nderuar,

Jemi të lumtur t'ju informojmë se keni aplikuar me sukses. Ekipi ynë do t'ju kontaktojë së shpejti dhe do t'ju njoftojë për hapat e ardhshëm.

We regret to inform you that your application was not successful. This outcome could be attributed to technical issues or internet interruptions. We encourage you to consider reapplying at a later time.

Me keqardhje ju informojmë se aplikimi juaj nuk ishte i suksesshëm. Ky rezultat mund t'i atribuohet çështjeve teknike ose ndërprerjeve të internetit. Ne ju inkurajojmë të konsideroni riaplikimin në një kohë të mëvonshme.