hamburgerImg

FITONI një vikend në BUDVA dhe shpërblime tjera

Në momentin e realizimit të pagesave me IBAS në vlerë 20 euro e më shumë, ju bëheni në mënyrë automatike pjesë e lojës shpërblyese.

IBAS po dhuron shpërblime të ndryshme:

  • Një vikend në Budva për një çift
  • Dy shpërblime me nga 100 euro
  • Shtatë shpërblime me nga 30 euro

Nëse ende nuk e keni bërë, ju duhet ta shkarkoni aplikacionin IBAS në App Store apo në Play Store, të hapni dhe verifikoni llogarinë tuaj, në mënyrë që të keni mundësi të realizoni pagesa.

Pagesat mund të realizohen në cilindo biznes apo institucion që ka marrëveshje me IBAS. Partnerët tanë mund t’i gjeni në aplikacion, por edhe në ueb faqe.

Loja shpërblyese e nisur më 02.08.2021 do të jetë e hapur deri më 10 shtator 2021. Fituesit do të përzgjidhen më 15.09.2021.

Share the Post:

Related Posts

Thank you for choosing IBAS for your banking needs!

We're thrilled to welcome you on board. In compliance with regulatory requirements, we kindly request you to download our app and commence the KYC/KYB process, which is a legal prerequisite for opening a banking account.

The process is straightforward and comes with the necessary guidance.

Experience Innovative Banking and Attractive Solutions (IBAS) to the fullest!

Choose the store for downloading the application.

Dear applicant,

We are happy to inform you that you applied successfully. Our team will contact you soon and will let you know for the next steps.

I/E nderuar,

Jemi të lumtur t'ju informojmë se keni aplikuar me sukses. Ekipi ynë do t'ju kontaktojë së shpejti dhe do t'ju njoftojë për hapat e ardhshëm.

We regret to inform you that your application was not successful. This outcome could be attributed to technical issues or internet interruptions. We encourage you to consider reapplying at a later time.

Me keqardhje ju informojmë se aplikimi juaj nuk ishte i suksesshëm. Ky rezultat mund t'i atribuohet çështjeve teknike ose ndërprerjeve të internetit. Ne ju inkurajojmë të konsideroni riaplikimin në një kohë të mëvonshme.