hamburgerImg

IBAS dhe rTrust në Qendër të Vëmendjes në AmCham Expo Space!

IBAS, në bashkëpunim të ngushtë me rTrust, u shfaq si partner i dalluar në ngjarjen AmCham Expo Space, organizuar në bashkëpunim me FLORIGallery dhe Prishtina Mall gjatë muajit që shënon përvjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

IBAS prezantoi inovacionin e fundit – shërbimin e kredive me nënshkrim elektronik, i mundësuar nga platforma rTrust. Ky shërbim lejon qytetarët e Kosovës të marrin kredi deri në 5,000 euro pa nevojën për të vizituar zyrat e IBAS fizikisht. Të gjitha procedurat zbatohen online, përmes nënshkrimit elektronik, duke paraqitur një hap të madh drejt transformimit digjital të shërbimeve financiare.

Ambasadori i SHBA, Jeffrey Hovenier

Gjatë ngjarjes, ambasadori amerikan, z.Hovenier, nënvizoi marrëdheniet e forta ekonomike mes kompanive kosovare dhe Shteteve të Bashkuara, duke theksuar rëndësinë e tyre në panair.

Gazmend Selmani, Vasil Naçi dhe Arian Zeka

Profesionistë dhe figura kyçe nga sektorë të ndryshëm shprehën interes të madh për shërbimet e avancuara të ofruara nga IBAS.

Pjesëmarrësit patën rastin të njihen më nga afër me shërbimin e kredive me nënshkrim elektronik dhe të eksplorojnë mënyrat se si IBAS mund të ndihmojë në lehtësimin dhe përmirësimin e menaxhimit të financave personale. Në këtë mënyrë, IBAS vazhdon të ndjekë misionin e vet për të ofruar zgjidhje inovative dhe efikase që u përgjigjen nevojave të tregut të Kosovës dhe më gjerë.

AmCham Expo Space u shënua si një sukses i madh, duke theksuar rëndësinë e partneriteteve dhe inovacioneve për përparimin e sektorit të financave dhe shërbimeve bankare.

Ekipi i IBAS, prezent në AMCHAM Expo.

IBAS, me përkushtimin e tij ndaj përmirësimit të përvojës së klientit dhe integrimit të teknologjive të reja, konfirmon pozitën e tij si lider i inovacioneve dhe industrinë financiare në Kosovë, e përtej.

Share the Post:

Related Posts

Thank you for choosing IBAS for your banking needs!

We're thrilled to welcome you on board. In compliance with regulatory requirements, we kindly request you to download our app and commence the KYC/KYB process, which is a legal prerequisite for opening a banking account.

The process is straightforward and comes with the necessary guidance.

Experience Innovative Banking and Attractive Solutions (IBAS) to the fullest!

Choose the store for downloading the application.

Dear applicant,

We are happy to inform you that you applied successfully. Our team will contact you soon and will let you know for the next steps.

I/E nderuar,

Jemi të lumtur t'ju informojmë se keni aplikuar me sukses. Ekipi ynë do t'ju kontaktojë së shpejti dhe do t'ju njoftojë për hapat e ardhshëm.

We regret to inform you that your application was not successful. This outcome could be attributed to technical issues or internet interruptions. We encourage you to consider reapplying at a later time. Until the issue is resolved, please contact us through Facebook, Instagram, in our app, or call us at 038600300. Thank you for right understanding.

Me keqardhje ju informojmë se aplikimi juaj nuk ishte i suksesshëm. Ky rezultat mund t'i atribuohet çështjeve teknike ose ndërprerjeve të internetit. Ne ju inkurajojmë të konsideroni riaplikimin në një kohë të mëvonshme. Deri sa të zgjidhet çështja, ju lutemi na kontaktoni përmes Facebook-ut, Instagram-it, në aplikacionin tonë, ose na telefononi në 038600300. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj.