hamburgerImg

Lansimi Kredive të Reja deri në 5,000 Euro vetëm me Nënshkrim Elektronik – Një trashëgimi e radhës nga IBAS

IBAS, lider në inovacionin e shërbimeve financiare, ka kënaqësinë të ju njoftojë për një trashëgimi të jashtëzakonshme në tregun e Kosovës dhe të Ballkanit Perëndimor.
Tashmë, mundësia për të marrë kredi për pagesa, deri në 5,000 euro, është bërë akoma më e thjeshtë dhe e arritshme falë nënshkrimit elektronik. Me këtë risi, klientët e IBAS nuk kanë nevojë të vizitojnë asnjë prej lokacioneve të IBAS, por mund të përfundojnë të gjithë procesin në distancë, nga kudo që ndodhen.

Ky hap i guximshëm shënon herën e parë që një opsion i tillë ofrohet në këto rajone, duke rikonfirmuar pozitën e IBAS si pionier në fushën e inovacioneve bankare dhe zgjidhjeve atraktive (Innovative Banking and Attractive Solutions).
Ky inovacion është mundësuar nga rTrust, si ofrues i besuar i shërbimeve eIDAS, i njohur në gjithë zonën ekonomike të Bashkimit Evropian dhe Qeveria e Kosovës, dhe shënon një nga arritjet kryesore të IBAS në industrinë financiare të rajonit.

Procesi për të marrë këtë lloj kredie është i thjeshtë dhe përfshin këto hapa:
1. Shkarkimi i aplikacionit të IBAS nga App Store ose Play Store dhe krijimi i llogarisë.
2. Aplikimi për kredi ose mbitërheqje për pagesa.
3. Nënshkrimi elektronik i kontratës së kredisë, i mundësuar nga teknologjia më e fundit e nënshkrimeve dixhitale të rTrust.
Ky inovacion është sjellë për juve, andaj mos hezitoni të përfitoni nga kjo mundësi që ofron më shumë fleksibilitet dhe efikasitet.

Vizitoni faqen tonë të internetit https://ibas.world/join-ibas/ dhe përjetoni lirinë e veprimit që u sjellë inovacioni ynë.

Share the Post:

Related Posts

Thank you for choosing IBAS for your banking needs!

We're thrilled to welcome you on board. In compliance with regulatory requirements, we kindly request you to download our app and commence the KYC/KYB process, which is a legal prerequisite for opening a banking account.

The process is straightforward and comes with the necessary guidance.

Experience Innovative Banking and Attractive Solutions (IBAS) to the fullest!

Choose the store for downloading the application.

Dear applicant,

We are happy to inform you that you applied successfully. Our team will contact you soon and will let you know for the next steps.

I/E nderuar,

Jemi të lumtur t'ju informojmë se keni aplikuar me sukses. Ekipi ynë do t'ju kontaktojë së shpejti dhe do t'ju njoftojë për hapat e ardhshëm.

We regret to inform you that your application was not successful. This outcome could be attributed to technical issues or internet interruptions. We encourage you to consider reapplying at a later time. Until the issue is resolved, please contact us through Facebook, Instagram, in our app, or call us at 038600300. Thank you for right understanding.

Me keqardhje ju informojmë se aplikimi juaj nuk ishte i suksesshëm. Ky rezultat mund t'i atribuohet çështjeve teknike ose ndërprerjeve të internetit. Ne ju inkurajojmë të konsideroni riaplikimin në një kohë të mëvonshme. Deri sa të zgjidhet çështja, ju lutemi na kontaktoni përmes Facebook-ut, Instagram-it, në aplikacionin tonë, ose na telefononi në 038600300. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj.